Lokacija:

Zelenih beretki 16
Stari Grad Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Centar Grada

Broj telefona recepcije/rezervacije:  033/440-900

E-mail:  /

Događaji profila