Lokacija:

Terezija bb
Centar Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Skenderija

Broj telefona recepcije/rezervacije: 033/668-068, 033/225-905

E-mail:  papirus@bih.net.ba

Događaji profila