Lokacija:

Gradačačka 1
Novi Grad, Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Otoka, Merkur Centar (2. sprat)

Broj telefona/recepcije/rezervacije: 033/714-430,033/714-432

E-mail:  info@vipdesign.ba

Događaji profila