Lokacija:

Igmanska 98
Hadžići,

Opis

Mjesto/naselje: Centar Hadžića

Broj telefona recepcije/rezervacije: 033/626-440

E-mail:  catering@catering.ba

Događaji profila