Lokacija:

Koševo
Centar Sarajevo.,

Opis

Mjesto/naselje: Alipašina 83

Broj telefona recepcije/rezervacije: 033/715-355, 1305

E-mail:  info@swordsecurity.ba

Događaji profila