Lokacija:

Trg djece Sarajeva 1
Novo Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Marijin Dvor, BBI centar (5. sprat)

Broj telefona recepcije/rezervacije: 064/45-20-519

E-mail: geppettoigraonica@outlook.com

Događaji profila