Lokacija:

Zmaja od Bosne bb
Novo Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Pofalići, Importanne centar (-1. sprat)

Broj telefona recepcije/rezervacije: 061/794-937, 061/172-104, 061/199-073

E-mail: bambi@bambi.ba

Događaji profila