Lokacija:

Gradačačka 1
Novi Grad,

Opis

Mjesto/naselje: Otoka, Merkur centar (2. sprat)

Broj telefona recepcije/rezervacije: 061/795-742

E-mail: info@pinpon.ba

Događaji profila