Lokacija:

Branilaca sarajeva 5
Centar,

Opis

Mjesto/naselje: Centar Grada

Broj telefona recepcije/rezervacije: 033/210-494

E-mail: restoranamerikanac@gmail.com

Događaji profila