Lokacija:

Igmanska 31
Vogošća,

Opis

Mjesto/naselje: Vogošća

Broj telefona recepcije/rezervacije: 033/921-349, 033/481-522

E-mail: cardak@adixeventor.com

Događaji profila