Lokacija:

Bentbaša bb
Stari Grad,

Opis

Mjesto/naselje: Bentbaša

Broj telefona recepcije/rezervacije: 033/232-290, vib. 061/205-522

E-mail: info@restoranbazeni.sajt.ba, restauranbazeni@gmail.com

Događaji profila