Lokacija:

Sumbula Avde 2
Stari Grad,

Opis

Mjesto/naselje: Višnjik

Broj telefona recepcije/rezervacije: 033/444-483

E-mail: avlija@bih.net.ba

Događaji profila