Bob Exclusive

Lokacija
Hotel

Lokacija:

Miljevici bb
Istočno Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Trebević

Broj telefona recepcije/rezervacije: 057/373-000, 066/487-717

E-mail: info@bobexclusive.com, hotelbobrecepcija@gmail.com

Događaji profila