Lokacija:

Kulovića 9
Centar,

Opis

Mjesto/naselje: Centar grada

Broj telefona recepcije/rezervacije: 033/567-010, rez. 033/567-012

E-mail: info@bosniahotels.com, bosniahotel@bih.net.ba

Događaji profila