Bosmal Arjaan

Lokacija
Hotel

Lokacija:

Milana Preloga 12A
Novo Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Hrasno

Broj telefona recepcije/rezervacije: 033 878-999

E-mail: bosmalarjaan@adixeventor.com

Događaji profila