Lokacija:

Babin Do bb
Trnovo,

Opis

Mjesto/naselje: Bjelašnica

Broj telefona recepcije/rezervacije: 033/967-921

E-mail: info@hotelbjelasnica.ba, rezervacije@hotelbjelasnica.ba

Događaji profila