Lokacija:

Tešanjska 24a/3
Željeznička stanica Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Željeznička stanica

Broj telefona recepcije/informacije: 033/666-822

E-mail: agencijam@radiom.ba          

Događaji profila