Radio Stari Grad (RSG)

Foto/Video
Radio Kuća

Lokacija:

Urijan Dedina 7
Novo Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Kovačići

Broj telefona recepcije/informacije: Info desk: 033/251-435, Vib.: 062/475-555,  Bespl. Info tel.: 0800 204 14

E-mail: info@rsg.ba, rsg@rsg.ba

Događaji profila