Lokacija:

Trg Solidarnosti 10
Novi Grad Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Alipašino polje

Broj telefona recepcije/informacije: 033/955-500

E-mail: kabinet@pink.co.ba

Događaji profila