Lokacija:

Trg djece Sarajeva 1
Centar Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Centar Grada

Broj telefona recepcije/informacije: 033/213-455

E-mail:

Događaji profila