Lokacija:

Envera Šehovića 9
Novo Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Dolac Malta

Broj telefona recepcije/informacije: 033/712-400

E-mail:

Događaji profila