Lokacija:

Vukovarska bb
Mostar,

Opis

Mjesto/naselje: Mostar

Broj telefona recepcije/rezervacije: 036/349-090

E-mail:  editus.citygroup@gmail.com

Događaji profila