Lokacija:

Petrakijina 24
Centar Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Mejtaš

Broj telefona recepcije/rezervacije: 033/205-424

E-mail:  /

Događaji profila