Lokacija:

D-inženjering: Rajlovac bb Mrvica: Paromlinska 53h
Novi Grad Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Čengić Vila

Broj telefona recepcije/rezervacije: Info Euroasfalt: 033/568-323, Mrvica: 062/887-777

E-mail:  dinzenjering@gmail.com

Događaji profila