Lokacija:

Getova 14
Novi Grad Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Alipašino Polje

Broj telefona/recepcije/rezervacije:  063/227-163

E-mail: vjencanice@vjencaniceparis.com

Događaji profila