Lokacija:

Maršala Tita 56
Stari Grad Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Centar Grada

Broj telefona recepcije/rezervacije:  062/072-148

E-mail: /

Događaji profila