Lokacija:

Azize Šaćirbegović 8b
Novo Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Hrasno

Broj telefona recepcije/rezervacije:  060/32-99-013

E-mail: /

Događaji profila