Lokacija:

Nikole Šopa 9-1a
Ilidža Stup,

Opis

Mjesto/naselje: Stup

Broj telefona recepcije/rezervacije: 033/843-345, 061/145-037

E-mail:  info@gotiva.com.ba

Događaji profila