Lokacija:

Titova 8, Koševska i Gajev Trg 4
Centar Grada Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Centar Grada

Broj telefona recepcije/informacije: 033/234-901, 033/768-856 MT 8: 033/218-763,                 Koš.: 033/218-809, GT 4: 033/668-718

E-mail: info@dessert.ba

Događaji profila