Lokacija:

Trg djece Sarajeva 1 (BBI centar)
Centar Grada Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Centar Grada

Broj telefona recepcije/informacije: 033/217-368

E-mail: info@cordoba.ba

Događaji profila