Lokacija:

Velika Aleja 1
Ilidža,

Opis

Mjesto/naselje: Centar Ilidže

Broj telefona recepcije/informacije: 033/257-960

E-mail: info@cordoba.ba

Događaji profila