Lokacija:

Alipašina 6c
Centar Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Skenderija/Ciglane

Broj telefona recepcije/rezervacije:  033/219-800

E-mail:  kaktus1@bih.net.ba, info@kaktus.ba

Događaji profila