Lokacija:

Trg djece Sarajeva 1
Centar Sarajevo,

Opis

Mjesto/naselje: Centar Grada

Broj telefona recepcije/rezervacije:  061/161-015

E-mail:  /

Događaji profila